2384. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


GOŠEN


V tomto čase, kdy se vaše hospodářství zhroutí, zažijete mnoho těžkostí. V nedostatku budou mnozí, kteří jej nikdy nepoznali. Mnozí si vezmou život, jak ekonomika bude prudce klesat.

V minulosti člověk dokázal předpovědět, co ekonomika udělá příště. Protože to bude má ruka, nebude to předvídatelné. Při pádu to vyvolá strach a chaos. Je to záměr. Ztraceným musí být ukázáno, že nejsou Mnou. Nemohou mít všechno pod kontrolou. Ve skutečnosti neovládají nic, protože Já kontroluji každý jejich dech.

Nebojte se, děti, neboť stejně jako v dobách dávno minulých, umístím ty, kdo jsou Mi skutečně oddáni, do Gošenu, kde vás ekonomické poklesy postihnou jen velmi málo, ale kde budete moci svědčit ostatním o Mně a o mé velké lásce k nim.

Vyjděte nyní a hlásejte mé evangelium. Přiveďme společně tyto duše, abyste mohly sklidit mnoho odměn jak na zemi, tak i zde, ve svém nebeském domově.

Ježíš


Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.

6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?zpět