2385. Poselství Ježíše ze dne 14. března 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VE MNĚ


Mé děti, jak se ekonomika země stává značně nestabilní, přeji si, abyste svou stabilitu nalezly ve Mně. Já nejsem ovlivněn vaší ekonomikou a jsem schopen vám poskytnout vše, co potřebujete.

Pojďte přede Mne, pojďme spolu důvěrně rozmlouvat. Hledejte mou tvář a řeknu vám velké věci, o kterých nemáte tušení.

Váš čas na zemi se krátí a brzy budete doma zde se Mnou, ale přeji si, abyste se Mnou trávily čas již nyní.

Ježíš


Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.

6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?zpět