Interview s vizionářkami z Garabandalu

Potom, co zjevení v Garabandalu skončila, vizionářky Conchita, Mari-Loli, a Jacinta dávaly čas od času novinářům interview, v nichž odhalily, co mohly říct o přicházejícím celosvětovém Varování a o Velkém zázraku. V každém z těchto interview, i když o těchto dvou událostech byly pokládány obvykle stejné otázky, se přihodilo, že se objevily nové, nebo podpůrné informace, nebo rozdílná hlediska. Za tímto účelem a v pokusu získat co nejúplnější obraz na základě toho, co je známo o Varování a Zázraku, jsme sloučili všechna interview, k nimž jsme měli přístup s tím, že jsme se vyhnuli zbytečnému opakování. Co následuje, je výsledek našeho výzkumu s částmi různých interview podaných v chronologickém pořádku.


ZÁZRAK


Jacinta
Únor 1977

(Panna Maria nikdy Jacintě o zázraku neřekla. Pravila, že kdykoliv se tázala Naší Paní na Zázrak, Panna Maria prostě odpověděla: "Každý uvěří").

Loli
Únor 1977


Otázka: Bylo vám ve zjevení řečeno o Zázraku, a pokud ano, kým?
Odpověď: Většinou mi to řekla Panna Maria.

Otázka: Co víte o Zázraku?
Odpověď: Vše, co vím je, že se to stane v průběhu roku po Varování.

Otázka: Půjdete vy a vaše rodina do Garabandalu podívat se na Zázrak?
Odpověď: Bude-li to Boží vůle.

Conchita
1973

Otázka: Co se stane onoho dne?
Odpověď: Řeknu vám všechno, co můžu, právě tak, jak mi to řekla Panna Maria. Řekla mi, že Bůh se chystá vykonat velký zázrak a že nebude žádná pochybnost o této skutečnosti, že to je zázrak. Přijde přímo od Boha bez lidského zásahu. Přijde den – a řekla mi den, měsíc a rok, takže znám přesné datum.

Otázka: Kdy to bude?
Odpověď: Přijde to brzy, ale já to nemohu odhalit dříve, než 8 dní před tímto datem.

Otázka: Co se přesně stane v ten den.
Odpověď: Nemám svolení říct přesně, co se stane. Co mohu odhalit je, že Panna Maria řekla, že každý, kdo v ten den tam bude (v Garabandalu), to uvidí. Nemocní, kteří tam budou, budou vyléčeni, a nezáleží na jejich chorobě, nebo náboženství. Avšak musí tam být.

Otázka: Řekla jste, že v den Zázraku ti, kteří budou přítomni, budou obráceni.
Odpověď: Panna Maria řekla, že každý přítomný uvěří. Uvidí, že to přichází přímo od Boha. Všichni hříšníci budou obráceni. Řekla také, že jej budete schopni fotografovat a obraz přenášet televizí. Také, od toho okamžiku, v borovicovém lesíku bude trvalé znamení, které každý bude moci vidět a dotýkat se ho, ale ne cítit. Nemohu to vysvětlit.

Otázka: V den Zázraku tam bude mimořádné znamení, které nepochází z lidských rukou?
Odpověď: Ano. A to znamení tam zůstane do konce času.

Otázka: Řekla jste, že toto znamení může být přenášeno televizí a fotografováno, ale ne pociťováno dotykem?
Odpověď: Bude to jako dým. Můžete se dotýkat, ale nepocítíte to.

Otázka: Pokud jde o nemocné lidi... Panna Maria zmínila jednu konkrétní osobu, slepého muže, jménem Joe Lomangino. Co o něm řekla?
Odpověď: Řekla, že v den velkého Zázraku získá zpět svůj zrak. Říkala také o ochrnutém chlapci, jehož rodiče pocházejí z mého města (Garabandal). Tento chlapec bude také uzdraven. Tito jsou jediní dva lidé, které zmínila.

Otázka: Můžete nám něco říct o Otci Luis Andreu?
Odpověď: Ano. Tento kněz přišel častokrát do vesnice, aby viděl, zda zjevení jsou skutečná, nebo ne. Po chvíli v ně uvěřil. Jednou, zatímco jsme byli v extázi v borovicovém lesíku, začal křičet: "Zázrak, zázrak, zázrak". Když se to stalo, Panna Maria řekla: V tomto okamžiku kněz vidí mě a Zázrak, který se stane.

Otázka: Otec Luis doopravdy viděl zázrak?
Odpověď: Ano. Ten samý den na cestě zpátky domů, řekl svému příteli: "To je nejšťastnější den mého života. Jak úžasnou Matku máme v nebi. Zjevení jsou pravdivá." Jak vyslovil tato slova, zemřel.

Otázka: Řekla Panna Maria, že se něco přihodí v den po zázraku, týkajícího se Otce Andreu?
Odpověď: Ano, řekla, že ode dne Zázraku, jeho tělo zůstane nepoškozené.

7. února 1974

Otázka: Vezmete dítě k zázraku? [V době interview Conchita očekávala své první dítě a následujícího dubna porodila malou Conchitu (Conchitinu).]
Odpověď: Ani nevím, jestli tam půjdu. Když byla požádána, aby rozvedla svou odpověď, Conchita řekla: Jistě, chci jít, ale nevím, jestli to okolnosti dovolí. Není to nutné, abych tam byla (kvůli události zázraku).

Otázka: Řekla jste, že Zázrak v Garabandalu nastane současně s velkou událostí v církvi. Řekla vám Naše Paní, co tato událost bude a můžete něco dodat k tomu, co jste již o této věci řekla?
Odpověď: Ano, vím, co je tato událost. Je to výjimečná událost v církvi, která se stává velmi zřídka a v průběhu mého života se ještě nestala. Není to nic nového, nebo ohromujícího, jen je to mimořádné, něco jako definice dogmatu – něco, co ovlivní celou církev. Stane se to ve stejný den jako Zázrak, ale ne jako následek Zázraku, pouze shodou okolností.

Otázka: Jak oznámíte zázrak?
Odpověď: Nevím přesně. Zcela určitě o půlnoci (osm dní před Zázrakem) zatelefonuji Joey (Lomangino), do rozhlasu, televize a každému ve světě, o kom cítím, že mi pomůže rozšířit zprávu rychle. Nedělám si starosti. Vím, že když svatá Matka chce, abyste tam byl, budete tam.

Otázka: Joey řekl, že půjde do Garabandalu ihned po Varování. Víte, kolik času uběhne mezi Varováním a Zázrakem?
Odpověď: Jít do Garabandalu je pro Joey dobrý nápad, ale já nevím, jak dlouho potrvá doba mezi Varováním a Zázrakem.

Otázka: Myslíte často na den zázraku a jste zneklidněná, že Varování a Zázrak mají přijít?
Odpověď: Někdy o tom přemýšlím, jako by to bylo na spadnutí, někdy zase jako velmi daleko. Zdá se to tak blízko, když zvažuji, že lidé neodpovídají na poselství, protože po Zázraku může přijít trest. Ano, jsem zneklidněná. Čekám. Svatá Matka nikdy nelže. Neboť aby slova svaté Matky byla úplná, musí být Varování a Zázrak. Celé je to jedno poselství.

Otázka: Během dvou příležitostí vám Naše Paní řekla o Joey, řekla ještě něco navíc o jeho očích?
Odpověď: Pokud jde o Joey, jediné, co si nyní pamatuji je, že Panna Maria mi řekla, že v okamžiku zázraku bude mít Joey nové oči a bude potom vidět napořád.

Únor 1977

Otázka: Viděla jste zázrak, nebo vám o něm řekli?
Odpověď: Panna Maria mi o něm řekla a nechala mě přesně pochopit, co to bude.

Otázka: Byla jste sama nebo s ostatními dívkami, když Naše Paní vám řekla o Zázraku?
Odpověď: Nevzpomínám si. [Poznámka: Podle poznámek Otce Valentina Marichalara, kněze z Garabandalu v době těchto událostí, Conchita byla sama, když obdržela toto sdělení.]

Otázka: Jak bude Zázrak vypadat?
Odpověď: I kdybych se pokusila to vysvětlit, nebyla bych schopna to udělat dobře. Bude lépe, když počkáte a uvidíte to.

Otázka: Můžete zopakovat informaci týkající se rozsahu měsíců, během nichž můžeme očekávat Zázrak?
Odpověď: Od března do května.

Otázka: Někteří lidé říkají, že způsob, jakým Zázrak oznámíte, bude zázrakem sám o sobě. Můžete to vysvětlit?
Odpověď: Věřím, že způsob, jakým to bude řečeno, bude další zázrak, protože pro mě je to velmi velká zodpovědnost a budu potřebovat zázrak, abych to řekla.

Otázka: Pokud se budu nacházet daleko od vesnice, ale budu moci vidět borovicový lesík, uvidím Zázrak jasně? Pokud budu nemocný, budu na tuto vzdálenost vyléčen?
Odpověď: Budete schopen uvidět Zázrak jasně, a je-li to Boží vůle, budete vyléčen.

Otázka: Někteří lidé řekli, že na jiných místech ve Spojených státech a v Evropě mohou lidé navštívit mariánská svatá místa a být vyléčeni v ten den. Co o tom víte?
Odpověď: Panna Maria nám o tom nic neřekla.

Otázka: Budou moci ti, kdo neochvějně věří v přicházející Zázrak, ale nebudou schopni být přítomni kvůli své životní situaci, např. odloučení kněží a duchovní, obdržet speciální milosti v onen den?
Odpověď: Pokud jde o mne, nevím. Záleží to na těch lidech, na jejich přání, nebo víře, nebo obětech, nebo jejich poslušnosti.

Otázka: Řekla někdy Naše Paní něco o obrovském množství lidí, kteří plánují být v Garabandalu několik dní předem? Týká se to mnohých, pokud jde o to, jak zvládnou si opatřit jídlo a možnost jít na toaletu. Můžete se k tomu vyjádřit?
Odpověď: Ponechte to v Božích rukou. Udělejte, co je ve vašich silách a pro zbytek nezapomeňte, že Bůh koná zázraky.

Zdroj: www.ourlady.ca/info/warning&miracle2.htm


zpět