003. Poselství Boha Otce ze dne 13. října 2015 v 10:11.

Nástroj: paní Dana U. Přeje si zůstat v anonymitě. (Východní Slovensko).


DĚTI BOŽÍ, SVOU SVOBODNOU VŮLI NIKOMU NEDÁVEJTE


Zlo k záhubě mých dětí sílu potřebuje.

Milost zla je jako milost záhuby.

Zlo pýchu miluje, divy síry předvádí a v nich dým své slávy ukazuje.

Kilometry síry mým dětem představuje.

Dílo moje odstraňuje.

Mne, Lásku Boha, jste vyměnili za samotného Satana.

Znakem šelmy vás označit chce. Se synem zla kráčíte, sílu mu dáváte.

Mírem, slovem Pravdy pohrdáte, Písmo svaté ničíte.

Tlak na zemi velký je a lásky na ní málo.

Znakem šelmy, děti moje, vás chce Satan označit a lásku Boha zlomit!

Hlad s sebou přinést chce.

Tlak syna zla mé děti do záhuby přinese.

Vy, děti Boží, svou svobodnou vůli nikomu nedávejte. Zlo vám ji sváže ohonem svým a do srdce vám vbodne pýchu.

Sírou svou vám tam vlije lež.

Bůh OtecPoznámka: Síra je symbolem pekla a jeho schopnosti vytvářet iluze a ovlivňovat svobodnou vůli Božích dětí. Plamen síry je symbolem trestu.
zpět