004. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2015 v 9:02.

Nástroj: paní Dana U. Přeje si zůstat v anonymitě. (Východní Slovensko).


ZRAŇUJETE MÉ SVATÉ SRDCE


Já jsem Alfa a Omega. Zapomínáte ctít Ježíše, mého jednorozeného Syna, který miluje všechny mé děti.

Já, Bůh laskavý a pomáhající, nakloněný každému srdci, chci vám, svým dětem, pomoci, protože nasloucháte zlu víc než Mně.

Člověk Zlého nepřemůže, jen Bůh to může učinit. Zničím jeho armádu. Děti moje, konejte pokání. Chce vás označit znakem šelmy.

Zraňujete mé srdce. Chodíte za Zlým jako poslušné ovečky. Klaníte se šelmě zla – ze samého pekla.

Bůh miluje všechny své děti. Zlo zničí váš Pán, vy ne!

Zapomínáte uctívat svou Matku. Odstraňte činy pýchy pokáním.

Říkám vám – zraňujete mé svaté srdce. Písmo svaté nechápete, klopýtáte! Můj pláč je vám slabostí?

Já zlo zahubím, a také pýchu. Přijdu už brzy, věřte Mi!

Láska je věčná. Zlo nad láskou nezvítězí a pýcha rychle pomine. Láskou získáte pomoc jak Boha Otce, tak i Ježíše, Syna vašeho Pána, a Ducha Svatého. Láska zvítězí a rozum Bůh označí Pravdou. Jste moji, jste moji, a Já jsem ráj Lásky.

Pomažu vás Duchem Svatým po modlitbě růžence.

Bůh Otec


Paní Dana měla před několika měsíci živou vizi. Popsala ji těmito slovy:

Viděla jsem Ježíše na kříži v strašných bolestech, i tu trnovou korunu na jeho hlavě. V pozadí byly plameny a za svým Synem stál Bůh Otec a také křičel bolestí, protože lidé velký Boží dar nepřijali, ale naopak tento dar ve vzteku poplivali, zbili, zbičovali a ukřižovali.Poznámka: poselství jsou přijímána v rusínštině.


zpět