013. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2016

Nástroj: Pelianito (Kanada).


PŮST KŘIŽUJE POZEMSKÉ VÁŠNĚ A MODLITBA VÁM DÁ MILOST, KTEROU POTŘEBUJETE, ABYSTE BYLI SCHOPNI SE POSTIT...


Mt. 4, 3: Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby".


Moji milovaní,

pokušitel zná vaši slabost a čeká na nejvhodnější příležitost, aby vás pokoušel. Použije vaše pozemské vášně proti vám. Proto se musíte postit a modlit se. Půst křižuje pozemské vášně a modlitba vám dá milost, kterou potřebujete, abyste byli schopni se postit, a postit se dobře. Existuje druh půstu, který podporuje pýchu. Tento druh je mi odporný a má opačný účinek, než doufal ten, kdo se postí.

Ať je váš půst především půstem od pýchy. Postíte-li se, nemyslete na to, jak dobře, nebo špatně jste to udělali, ale ve vší pokoře Mi dejte, cokoli můžete a nepočítejte to za zásluhy. Na konci vašeho života budete velmi překvapeni tím, co vám bylo připsáno jako zásluha. Buďte zcela lhostejní ke všem výsledkům. Buďte pokorní, věrní a odevzdejte všechno Mně. Děti, pokušitel nemá žádnou moc nad pokornou duší, neboť taková duše nosí s sebou vůni Ježíše a Marie, nemůže přijít blíž. Buďte maličcí a vděční za vše, co vám bylo dáno. Vše je dar, drahé děti. Vraťte to všechno Mně a buďte v pokoji.

Shalompřevzato z https://pelianitoblog.wordpress.comzpět