014. Poselství Boha Otce ze dne 10. března 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AŽ PŘIJDOU TĚŽKÉ ČASY


Co budete dělat, mé děti, až přijdou těžké časy? Budete Mi důvěřovat, že jimi projdete, když nebudete mít dost potravy, abyste se najedly? Když nebudete mít ochranu před zmatkem? Když se bude zdát, že celý svět zešílel? Když vaši milovaní budou vzati z tohoto světa, budu stále váš milovaný?

Buďte opatrní, neexistují podmínky k vaší víře ve Mne, aby vám ji ďábel neukradl a vy tak neztratili svou korunu.

Ježíš


Přísloví 27:12: Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.

Job: 1, 21: ...a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo budiž požehnáno."

Ef, 5, 6: Nenechejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází Boží hněv na neposlušné.

Jak 1, 12: Blaze bude muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to Pán slíbil těm, kdo Ho milují.

Převzato z http://wingsofprophesy.czzpět