015. Poselství Boha Otce ze dne 11. března 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


TY, KTEŘÍ JDOU VELMI BLÍZKO MNĚ, MOHU OCHRÁNIT

Mé děti opravdu nechápou závažnost a rozsah zkázy, která přichází na zem. Není to jen událost, je to světová změna – která strašně zasáhne každý jednotlivý národ na zemi, dodávky potravin, pohodlí každodenního života. A nadto ještě tyranie.

Ty, kteří jdou velmi blízko Mne, mohu ochránit, ale mnozí z vás budou za velmi krátkou dobu zaskočeni, protože se odmítáte ke Mně přiblížit a být připraveni mým Slovem.

To, co přichází, je vážné. Je na vás, zdali to přežijete.

Ježíš


Mt 24, 6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.

Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

Mt 24, 8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.

Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

Mt 24, 10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
Převzato z http://wingsofprophesy.czzpět