022. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2012.

Nástroj: J.N.S.R. (Je ne suis rien – Nejsem nic), Belgie.


PENÍZE JSOU HYBNOU SILOU VÁLKY


Připravte se. Můžete odvrátit tuto ránu, která se již připravuje. Uvidíte všude umírat PENÍZE, syna Satanova, který přišel do tohoto světa, aby zničil duši všech lidí.

Říká se, že peníze jsou hybnou silou války.

Peníze – "Síla moci", jsou strůjcem všech bojů, všech válek, kvůli moci, kterou mají. Aby je získali, lidé se zabíjí. Jsou cestou k trůnu králů, vstupenkou do vlád, mezi mocné a do úřadů.

Peníze sklání hlavy všech lidí, aby je zvedli, dokonce i z bláta… Jsou výtahem dokonce i na Měsíc, s nimi můžete překonat celý hvězdný prostor. Celý vesmír je na prodej!

A hleďte, panství Satana: Banky. On je bohem peněz, idol bohatých. Vládce všech bank celého světa. Může být zde i tam. Všude najednou!

Ale nikdy nemůže koupit BOHA, ani nad Ním zvítězit. A tak dnes je to poslední boj.

A lid Boží byl zpraven nejdříve Biblí svatou, ozvěnou Božích polnic: "Utíkejte ženy a děti se schovat ve vašich horách, neboť nepřítel Boha a všech lidí přišel vyhladit všechny národy", a lid Boží vydrží až do posledního.

Tato smrtelná hra zmobilizuje vaše znesvářené bratry. Modlete se vzájemně za sebe. Je to čas kdy se bude míchat krev.

Satan přichází. Ta rána, kterou připravil pro celý svět, se obrátí proti němu. Již vidí Boha, jak znovu dobývá svou vládu – své zbožnění. Je konec idolům, peníze a moc odnesou dva živly, které měl přichystány pro církev a pro Boha. (Oheň a zemi, aby je pohřbil).

Vidí, jak jeho krásné bankovky se stávají papírem, který se pálí.

Svět se uzdravuje. Sdílení se stane rozmnožováním chleba. Voda přichází ze zdroje našeho Otce. A vidíte – se všemi těmi penězi, které se staly popelem, zmizela všechna pokušení světa. Ale kam se poděl Pokušitel?

Cožpak jste nevěděli, že bez pokušení už nemůže být Pokušitel!


Ježíš Kristus
Král láskyPřevzato: www.jnsr.be

zpět