024. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2016.

Nástroj: Pelianito (Kanada).SVĚTSKÁ ZÁBAVA OSLABILA LÁSKU, VÍRU A HORLIVOST DOKONCE I U MÝCH VĚRNÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ

Matouš 4, 24: "Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny choré, postižené různými nemocemi a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnuté, a on je uzdravoval."


Mé dítě,

je Ježíš z Písma svatého jiný, než Ježíš, k Němuž se modlíte o 2000 let později? Ovšem že ne. Co se tedy změnilo?

Láska, víra a nadšení se změnily. Světská zábava oslabila víru, lásku a horlivost dokonce i u mých věrných následovníků.

Láska se může ohřívat jen v peci modlitby. Vstupujte do mé přítomnosti častěji, nebo lépe, naplňujte každý okamžik svého života, každou myšlenku a čin mou přítomností, a vaše láska bude tak vřelá, že vás zcela stráví.

Až vaše láska dosáhne kritické teploty, vaše víra se také stane plamenem, který nemůže být uhašen. Vaše láska a víra budou hledat východisko a vaši horlivost nebude možné ovládnout. Vidíš, mé drahé dítě, jak se to všechno projevilo v životě Matky Angeliky? (*)

Snažíte-li se být jako ona ve víře a nadšení, začněte láskou a modlitbou. Času je málo. Těm, kdo po tom touží, budou dány hojné milosti, aby Boží plán byl naplněn. Řekni Mi, drahá duše, o své touze, a Já se postarám o zbytek.

Ježíš
převzato z https://pelianitoblog.wordpress.com(*) O Matce Angelice: www.duseahvezdy.cz/2016/04/01/matka-angelica-mam-az-po-krk-vasi-liberalni-cirkve/
zpět