027. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).POKRAČUJTE!


Můj lid shledává těžké jít dál ve světě ztemnělém hříchem.

Mé děti, těší Mě, že nenávidíte zlo stejně jako Já. Povolal jsem vás, abyste byli světlem v temném světě. Pojďte těsně ke Mně, aby mé Světlo mohlo ve vás zářit jasněji.

Nevšímejte si těch, kteří se vás snaží svést k hříchu. Nepřijímejte způsoby zkažených ve vašem světě. Jděte úzkou cestou, která vede ke Mně, držte si Mne na předním místě ve své mysli, a vše bude dobré.

Hlídejte si výhru a dokončete závod připravený pro vás. Brzy budete tady doma se Mnou.

Ježíš


Přísloví 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Jakub 8, 14: Když je člověk pokoušen, vábí ho to a svádí jeho vlastní žádostivost.

Deuteronomium 6, 8: Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

Izajáš 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

1 Kor. 9, 24: Nevíte, že při běhu na závodišti všichni závodníci sice běží, ale cenu že získá jen jeden?

Mt 5,
13: Vy jste sůl země. Pozbude-li však sůl slanou chuť, čím zas nabude solivosti? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.
15: A když se rozsvítí světlo, nestaví se pod kbelík, ale na svícen, takže svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.
Převzato z http://wingsofprophecy.blogspot.cz


zpět