030. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2016.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


ČISTÉ SRDCE JE NEOCHVĚJNÝM MAJÁKEM, KAM SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE TOUŽÍ STÁLE VRACET A NACHÁZET POKOJ

Mt 5, 8: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha."


Moji milovaní,

je pravda, že čistí srdcem uvidí Boha, spatří blaženou vizi, až budou očištěni v přípravě na věčnost. Ale je zde ještě jiný význam. Neboť ti, kdo jsou čistého srdce, ačkoli ještě na zemi, také uvidí Boha. Těm, kdo se očišťují častou zpovědí, pokáním, modlitbou a přijímáním nejsvětější eucharistie, těmto zbožným duším se určitým způsobem odhalím. Dám Světlo jejich srdcím a pomohu jim, aby se jim dařilo na cestě k čistotě.

Není nic, co bych neudělal pro duši, která usiluje o čistotu. Vskutku, budu pátrat na zemi po takových duších, jako holubice proroka Noe, hledající místo, kde spočinout. Čisté srdce je neochvějným majákem, kam se Nejsvětější Trojice touží stále vracet a nacházet pokoj.

Usilujte o čistotu, moji maličcí. Co získáte na této zemi, pomůže vám k vašemu vstupu do věčnosti.

Ježíš


zpět