035. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


CENA ZA VAŠE VYKOUPENÍ BYLA VELKÁ


Moje drahé děti,

teď s vámi mluvím z kříže. Cena za vaše vykoupení byla velká. Žijte proto úctyhodným způsobem vzhledem k poslání, k němuž jsem vás všechny pozval. S každičkým člověkem mám věčný plán již od jeho početí.

Moje děti, úzkou cestičku, kterou jsem pro vás vyvolil, najdete jen tak, že budete se Mnou v neustálém spojení, s vaším vykupitelským Bohem. Budete-li se neustále modlit, svěříte se mé starostlivé lásce. Budete-li Mě mít stále na zřeteli, vykonáte, co jsem vám přikázal. Tak budu vždy s vámi a dám vám poznat svou Boží vůli. Tehdy pocítíte, že jste na svém místě, že jdete po správné cestě. Budete tedy vědět, že brána mého království je před vámi otevřená a ze země přijdete rovnou do nebe. Mimo to není větší štěstí a duševní pokoj.

Mé děti, snažte se takto žít, neboť pak na vás čeká věčná radost v slávě mého Otce. K tomu vám žehnám láskou, vylévající se z mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět