050. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE OSTRAŽITÍ


Čas konce je nablízku a události konce se stanou, ať už jste se na ně připravili, nebo ne. Jestli jste se přiblížili ke Mně, jdete-li každý den se Mnou, chodíte-li po mých cestách a podřizujete-li se plánu, který jsem pro vás určil, pak jste připraveni.

Buďte ostražití, aby vám nepřítel neukradl korunu. Buďte opatrní a hlídejte si, co jsem vložil do vás a vaše místo na vinném kmenu.

Buďte střízliví. Buďte ostražití. Váš nepřítel je skutečný.

Ježíš
1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

Zj 3, 11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť odděleni ode mne, nemůžete dělat nic.

1 Jan 2, 20-27
20: Ale vy máte Ducha svatého, kterého dává Svatý, a víte všechno.
21: Píšu vám to ne proto, že byste pravdu neznali, ale protože ji znáte a že žádná lež nepochází z pravdy.
22: Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna.
23: Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.
24: Vy však jste to slyšeli už na začátku; ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci.
25: A toto nám on slíbil: věčný život.
26: Tohle všechno, co jsem napsal, vztahuje se na ty, kdo by vás rádi svedli k bludu.
27: Co se však týká vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a co on říká, je čistá pravda. Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni.
Převzato z http://wingsofprophesy.blogspot.cz
zpět