054. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠE, NA CO JSTE UŽ TAK DLOUHO ČEKALI, PŘIJDE BRZY


Ptala jsem se Pána na konec časů – na události předpověděné v Knize Zjevení a v Matoušově evangeliu a On mi řekl:

Přijde to ve vaší generaci.

Musela jsem o tom přemýšlet několik dnů, abych to vstřebala. Jak dlouhá je generace? Slyšela jsem, že je to 40 roků, 70 roků nebo i 100 roků. Je mi už 56 let. Takže minulou noc jsem se zeptala znovu, a prosila jsem, jestli bychom mohli mít více podrobností – nebo vůbec nějaký detail. Toto je, co mi odpověděl:


Vše, co jsem řekl ve Zjevení, se stane ve tvé generaci, má dcero. Můžeš vidět váhu světa pod tolikerým hříchem – jistě víš, že to nemůže pokračovat.

Můj lid touží přijít ke Mně domů a Já toužím, abyste tu byli všichni. Vše, co jsem řekl, se brzy odehraje na pozemském jevišti, a pak má sláva bude odhalena, aby ji všichni viděli.

Odpor k mým evangeliím a k mému jménu bude s postupujícím časem silně vzrůstat. Až se to stane, moji lidé budou nenáviděni všemi národy a mnozí se je budou snažit zabíjet.

Tolik se toho děje dokonce nyní v zákulisí, kam nemůžete vidět, a čas je mnohem dál, než se zdá, tak buďte připraveny, mé děti.

Dělejte dobrou práci, k níž vás vedu, a připravte se, abych vás mohl přijmout, neboť vše, na co jste už tak dlouho čekali, přijde brzy.

Nedělejte chyby a Já také splním sliby, které dávám každému z vás.

Bůh OtecMt 24, 42: Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Mt 6, 19-20:
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez, ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají a nekradou.

Zj. 22, 12: Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů.

Žid. 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný!
Převzato z http://wingsofprophesy.blogspot.cz
zpět