062. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ODVÁŽNĚ MĚ VYZNEJTE PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM


Moje drahé děti, moji milí vyvolení mého srdce,

vzpomeňte si na moje poselství. Mnohokrát jsem vám řekl, že přijde velké, krvavé pronásledování křesťanů. Od té doby uplynuly roky. Tento čas jste dostali pro vaše obrácení. Ale teď se čas trpělivosti uzavře a proroctví se naplní. Přichystejte se! K vašemu zničení je už všechno připraveno, připravte se v duši! Modlete se, modlete se, modlete se! Proste Mě o posilnění vaší víry, neboť to potřebujete nejvíce. Jen ti, kteří mají silnou víru, vytrvají do konce, až do smrti. Vyproste pro sebe ochranu mou svatou Krví a to, abych stál mezi vámi a vašimi pronásledovateli. Tak blízko k vám se Satan dostat nedokáže a pro vás se naplní můj svatý věčný plán.

Odvážně Mě vyznejte před tímto hříšným pokolením. Tak i Já vás vyznám před mým Nebeským Otcem a On vás přijme do věčného příbytku. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného nedokážou učinit. Radujte se a plesejte, neboť až vaše duše vyjde z vašeho těla, tehdy vás moji svatí andělé doprovodí do Domu mého Otce, kde z vašich očí setřu všechny slzy, a budete se radovat, neboť získáte věčný život.

Moje děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Dám vám každou milost, abyste se spasili. Čas nadešel a má proroctví se teď naplní. Žijte v neustálé připravenosti. Proměňte má poselství v činy!

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět