085. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NADEJDE ČAS SPRAVEDLNOSTI


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!

Už nadejde hodina, kdy vás budou kvůli Mně zabíjet. Přichystejte se! Zanedlouho nastane velké krvavé pronásledování křesťanů, které uvidíte všude. Nebojte se. Přichystejte se, přichystejte si své duše. Myslete na to, že budete-li připraveni, můžete za okamžik vstoupit do mé slávy, kde z vašich očí setřu všechny slzy. Tam je jen štěstí a radost, milost a láska. Za mé obrovské dílo vykoupení Mi budete vzdávat díky celou věčnost.

Mé děti, ani si nedokážete uvědomit, kolik jsem toho vytrpěl za vaši duši. Litujte všech svých hříchů a vyzpovídejte se z nich. A tehdy před vámi otevřu bránu mé vlasti. I když v očistci musíte odčinit své hříchy, činíte to k očištění své duše, které netrvá věčně. Když jich však nebudete litovat a budete dál sloužit mému nepříteli, budete navždy zatraceni. Přijměte a obraťte v činy má varování!

Moji maličcí, nadejde čas spravedlnosti. To znamená, že každý hřích dostane svůj trest. Tento svět je už v soudu. Proto je všude tolik zla, neboť lidé se nechtějí obrátit, nemodlí se, nedrží se mého pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím. Modlitbou a půstem můžete přemoci Satana a i války se jimi dají zastavit.

Moje děti, věřte Mi. Držte se mého pláště milosrdenství, proste za sebe, za svou vlast a za celý svět o moji ochranu mou svatou Krví, kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali. Modlete se, modlete se, modlete se právě teď, dokud není pozdě. Je možné, že v následujícím okamžiku budete navždy ztraceni.

Moji maličcí, velice, nadevšechno, vás miluji. Nechci vaše zatracení. Svou neposlušností sami sebe vrháte do věčného zatracení. Já chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Nebudu vědět co dělat, odmítnete-li mé milosrdenství.

Žehnám vám svým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět