1001. Poselství Boha Otce ze dne 18. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


HLÍDEJTE SI ČAS MODLITEB


Mé děti, musíte se naučit víc hlídat váš čas k modlitbám ke Mně, a ještě víc s postupem tohoto času do další doby. Nepřítel vašich duší si přeje, abyste neměly žádný čas, nebo chvíli soustředění k modlitbě ke Mně, ale jen vy můžete odrazit jeho útoky na vás. Vaše modlitby ke Mně mají velký užitek. Nenechejte ho, aby vám jej vzal. Nenechejte ho ukrást spojení, které pozvedáte ke Mně – vaše žádosti, úpěnlivé prosby, neboť víte, že Já vás vyslyším.

Hlídejte si váš čas modliteb, jako byste si hlídaly své vlastnictví. Buďte neoblomné, aby vám jej nikdo nevzal; je to, jakoby zloděj se vloupal k vám, aby ukradl, co je vaše, neboť v tom není žádný rozdíl. Opravdu máte co do činění se zlodějem, který zamýšlí ukrást odpovědi, o nichž ví, že je vám pošlu k vašim modlitbám.

Toto je extrémně důležité – střežte si váš čas se Mnou.

Bůh Otec


Jak 5, 15-17
15: Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
16: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
17: Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Mt 26, 40-41
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

zpět