1005. Poselství Ježíše z 8. června 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


JAK JSTE NA TOM, MÉ DĚTI?


Mé dítě,

mlčel jsem a pozoroval mé děti, jak chřadnou a hynou životem, který se líbí světu. Mé mlčení ustalo, neboť příroda se probudila – o čemž jsem své děti už dříve zpravil. Zemětřesení udeří v centru Ameriky a půjdou v hukotu od severu až k jihu. Hodně lidí předstoupí přede Mne, zatím co ostatní budou křičet k mému milosrdenství.

Jak jste na tom, mé děti? Ptám se vás: co Mi přinesete, až přijde konec vašeho času na této zemi? Mnoho z vás bude naříkat, že neměli čas se modlit, ani čas přijít ke Mně, a přece Já vám říkám: jsou vaše záležitosti věcmi světa, nebo Mi je nabídnete jako vaše malé tresty a pokání?

Dávejte pozor, mé děti! Dávejte pozor na čas, který jste dostaly, neboť nemůžete znovu prožít den, který vám byl dán. Nyní jděte a uvědomte si, co stojí před vámi. Volám vás nyní k času obrácení, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš

zpět