1013. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


BRZY BUDOU LÁNY VAŠÍ ÚRODY UMENŠENY


Mé dítě,

přicházím k mým dětem a ptám se: kdo je váš Bůh? Čí hlas posloucháte? Říkám mým dětem: zvedněte se a kajte se – neboť je příliš mnoho těch, kteří spí. Vyzývám vás, mé děti, abyste nečekali, až se probudíte v den vašeho soudu.

Mluvím k světu, mé děti, k celému lidstvu. Obracím se k vám ve větru a v dešti a dokonce i oceány nabádají mé děti, aby se odvrátily od hříchu. Země křičí, neboť příroda odpovídá na příkazy z nebes. Brzy budou lány vaší úrody umenšeny.

Nemůžete doufat, že běh vesmíru dojde do času, kdy má vydat plody, když se pokoušíte umlčet hlas Toho, kdo dává a udržuje každou živoucí bytost, neboť Já jsem Ježíš. Jděte, mé děti s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem – neboť je to srdce, které řídí vůli a nikoliv vůle, jež by oživovala srdce.

Je to mé srdce, mé dítě, co mi dalo sílu a bezpodmínečnou lásku k vám, co mi dalo vůli zakusit mé Utrpení, Smrt a Vzkříšení. Obraťte se k modlitbě a k půstu. Obraťte se k eucharistii, protože si přeji živit vaše duše, trpící podvýživou – neboť Já jsem Ježíš, Pravda a Život.

Dívejte se a poslouchejte, mé děti, protože brzy budete svědky veliké nádhery univerza, které se vám ukáže způsobem, jenž nemůže přijít než od mého Otce, neboť mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš

zpět