1015. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2012.

Nástroj: Divine Sagesse (Itálie).


SVĚT VÁS BUDE NENÁVIDĚT


Drazí přátelé, moji vyvolení,

teď vzdycháte, protože svět vás nenávidí, ale myslete na to, že Mě nenáviděl před vámi. Brzy se budete radovat a vaše radost bude trvat stále.

Svět Mě nenáviděl, odsoudil Mě, Nevinného, na Kříž. Nemyslete si, že svět může milovat ty, kteří náleží Mně – bude je stejně tak nenávidět, jako nenáviděl Mě, Ježíše. Ať se vám srdce nechvěje kvůli nepřátelství mužů z kamene. Myslete na mou lásku a nechejte se unášet jejím slastným proudem.

Říkáš mi: Milovaný Ježíši, jistě, nezáleží na tom, zda jsem milována světem, který se odvážil Tebou opovrhovat. Vidím nepřátelství světa k těm, kdo patří Tobě, a nedivím se. Když se odvážili dát Tě na kříž, Tebe, Ježíše, Beránka čistého a nevinného, co potom udělají s námi, hříšníky, zatížené vinou?

Drahá choti, ty víš, že jsem povolal k mé službě každého člověka země, každého s jiným úkolem. Já nenechávám nikoho v nečinnosti, ale nikoho přijít nenutím, když nechce. Jsou všichni připraveni pro Mne pracovat? Ne, říkám. Ne, opakuji. Někteří nechtějí nic vědět, skutečně nic vědět v tomto čase, kdy se blíží změna scény světa – tak ať zůstanou jenom ti, kteří pracují a odejdou všichni zahálčiví.

Zůstanou jenom aktivní, pracovití, ti, kdo jsou již ve službě. Ti, kteří neměli a nemají chuť se hýbat, jsou neteční a spokojení jen přihlížet – ti riskují, že zůstanou venku navždy.

Vidíš, milovaná choti, ten velmi tmavý mrak, jenž pluje před tvýma očima? Je předzvěstí věcí nových – krásných pro ty, kteří jsou v bezpečí v mém srdci, ale velmi smutných pro ty, kdo zůstali venku. Oznam světu, že velké události už nejsou daleko, ale přede dveřmi. Ať si každý pospíší obrátit se ke Mně, Ježíši, v srdci a v duchu, protože už není čas k dlouhým úvahám a pochybnostem. Čas skončil!

Zůstaň šťastná na mém srdci a vychutnávej slast Lásky. Miluji tě.

Miluji vás.

Ježíš

zpět