1017. Poselství Nejsvětější Trojice ze dne 23. září 2012.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


ŽAL A NÁŘEK NAŠÍ PRVNÍ DCERY BUDE VSKUTKU VELKÝ


Pláč 2, 5: Panovník byl jako nepřítel, pohltil Izraele; pohltil všechny její paláce, její pevnosti zničil, rozmnožil v dceři judské smutek a zármutek.

Ó, má milovaná, nebe pláče nad zničením, které padne na dceru Izrael. Ano, padne v plánu Boží prozřetelnosti, ale žal a nářek naší první dcery bude vskutku velký.

Nyní není nic, co by mohlo zastavit přicházející zničení, ale moji věrní mohou ještě do jisté míry zmírnit utrpení dětí mé dcery Izrael. Je to vaše starší sestra. Modlete se za ni, jako byste se modlili za členy vaší vlastní rodiny. Nářek bude velký. Ach, mé děti, modlete se!Nejsvětější Trojice lásky, dáváme naši starší sestru, tvoji dceru Izrael, do rány na tvém boku. Dej, ať zřídlo milosrdenství se hojně vylévá na naši sestru Izrael a ať její utrpení je zmírněno v Boží vůli kvůli jejím dětem, které tolik miluješ. V Boží vůli Tě o to prosíme touto modlitbou, Ó, Pane, skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Matky Marie.

Amen.

zpět