1038. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS POŠETILÝCH PANEN


Mé děti, žijete v čase pošetilých panen. Dávejte si pozor, abyste nebyly jimi oklamány.

Nepřítel vašich duší pošle nerozumné panny vás okrást. Ve své hlouposti si hrají, zatímco ostatní si odkládají do zásoby. Jsou líné, zatímco mé děti jsou přičinlivé. Plánují, že seberou u mých dětí vlastní zaopatření v časech nouze. Nebyly pilné, aby studovaly mé Slovo a učily se ode Mne, neboť jejich zájmem je svět kolem nich.

Je mým přáním, aby pošetilé panny dbaly mých varování a připravily se na to, co leží před nimi, ale málo jich to udělá. Chybí jim moudrost a svědomitost. Nedbají na to, co je správné, místo toho si vybírají, co je správné v jejich očích. Chodí po svých vlastních cestách, a ne po mých. Mé cesty jsou cestami moudrosti a dobrého úsudku. Jejich cesty jsou bláznovství.

Ať vás nenajdu mezi nerozumnými v tomto čase, děti, ať vás najdu bdělé, modlící se a učící se ode Mne, že váš konec může být dobrý.

Bůh Otec


Mt 25, 6-10
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

Lk 12, 19-21
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.

Ž 1
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4: Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5: Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.










zpět