1040. Poselství Boha Otce z roku 1932.

Nástroj: Matka Eugenia E. Ravasio – sešit 1 (Itálie).


LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE JÁ JSEM STRAŠNÝ BŮH


Od stvoření člověka jsem u něj ani na okamžik nepřestal žít. Jako Stvořitel a Otec člověka cítím něco jako potřebu ho milovat. Není to proto, že bych ho potřeboval, ale má Láska Otce a Stvořitele Mě nechává pociťovat tuto potřebu člověka milovat. Žiji tedy blízko člověka, následuji ho všude, pomáhám mu ve všem a opatřuji ho vším. Vidím jeho potřeby, jeho starosti, všechna přání a moje největší štěstí je ho zachránit a spasit.

Lidé si myslí, že Já jsem strašný Bůh a že uvrhnu celé lidstvo do pekla. Bude to velké překvapení na konci časů, až uvidí tolik duší, o nichž si mysleli, že jsou ztracené, požívat věčné štěstí uprostřed vyvolených. Chtěl bych, aby každé mé stvoření bylo přesvědčeno, že je zde Otec, který se o ně stará a jenž by jim chtěl dát, dokonce už tady na zemi, předchuť věčného štěstí.

Matka nikdy nezapomene na malé stvoření, které přivedla na svět. Není ještě u Mne krásnější, že si vzpomínám na každé stvoření, jež jsem přivedl na svět! Jestli matka miluje tu malou bytost, kterou jsem jí dal, Já miluji více než ona, protože jsem ji stvořil. Když se někdy stane, že matka milovala své dítě méně, kvůli nějakému nedostatku, jímž mohlo být postiženo, Já, naproti tomu je miluji ještě víc. Stane se dokonce, že na ně zapomene, nebo na ně myslí jenom zřídka, zvláště tehdy, kdy už jeho věk odnese její pozornost, ale Já na ně nezapomenu nikdy. Já je miluji stále, i když si už na Mne nevzpomene, na svého Otce Stvořitele. Já si však na ně vzpomínám a stále je miluji.

Jak už jsem vám řekl výše, chtěl bych vám dát, dokonce už tady, věčné štěstí, ale vy jste neporozuměli těmto slovům, takže jejich smysl:

Jestli Mě milujete a jestli Mě s důvěrou voláte tímto něžným jménem Otce, začínáte už zde na zemi prožívat lásku a důvěru, jež vytvoří vaše štěstí na věčnosti a které budete zpívat v nebi, ve společnosti vyvolených.

Není to tedy něco jako předjímání štěstí v nebi, které bude trvat věčně? Proto si přeji, aby člověk si často vzpomněl, že jsem tam, kde je on. Že by nemohl žít, kdybych s ním nebyl a nežil jako on. Přes jeho nevěru, nikdy nepřestanu být u něj. Amen.

Bůh OtecPoznámka překladatele:
přeloženo z francouzštiny. Zdroj: vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/index.html

zpět