1044. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis


KAŽDÝ Z VÁS JE MÉ DÍTĚ, KTERÉ MILUJI VĚČNOU LÁSKOUMoji milovaní lidé:

Nosím vás ve svém srdci.

Jste můj lid, miluji vás.

Stále vás volám, protože vás nechci ztratit. Jsem před každým z vás, jen Mi podejte ruku a dovolte Mi vás vést. Budu světlem vašich očí.

Sjednocení s našimi Nejsvětějšími Srdci, začněme toto období, které je dobou duchovního požehnání pro ty, kteří ji chtějí takto přivítat. Jít po příkré cestě není lehké: K dosažení cíle je třeba mít dobrou duchovní kondici. Možná, že vám na cestě vpřed nabídnou spoustu vody, abyste netrpěli žízní, nebo něco na ochranu před sluncem a deštěm, kde vám také předloží chutné jídlo, abyste netrpěli hladem, a jiní vám dokonce navrhnou použít dopravní prostředek, abyste se neunavili.

Svět vám nabízí toho tolik, a ještě víc, abyste vy, mé milované děti, nedosáhly cíle a nechaly se rozptýlit těmito nabídkami, které vypadají, že vám pomáhají dosáhnout cíle jinými prostředky. Ale nakonec uvidíte, že to vše bylo jen lží, jen klam vzít vás na špatné cesty a vzdálit vás ode Mne.

To, moji lidé, je příběh této generace!

Žijete v čase, kdy zlo používá všechny úskoky, aby vás zmátlo, a představí vám jiného boha, který není tím "JÁ JSEM." Ale nesmíte zapomenout, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

Moji lidé, uvidíte, co jste dosud neviděli. Každý z mých se musí posílit ve víře, abyste neopustili můj tábor.

Mé děti Mě nenávidí, trhají Mě, pohrdají vším, co jim nabízím, a považují Mě za Krále bez království. Zatímco tolik falešných bohů je přijímáno, pro Mne není místo. To je výsledek velkého duchovního boje, v němž se nacházíte.

Každý z vás je mé dítě, které miluji věčnou láskou.

Před těmi, kdo vás připravují o dobrou pověst, utečete, ale před tímto žebrákem lásky jste diváky profanací. Věříte, že jsem mrtev, že nepřijdu na pomoc mému lidu, ale vlkům, kteří si přejí zničit mou církev. Jen si užijte chvilkové hostiny, ale vy, mé děti, vy se nebojte.

Moji lidé vědí, že Já jsem Bůh živých [Lk 20, 38] a že mé učení je věčný dar. Vůči těm, kdo hledají, jak vás uvést v omyl, musí být můj lid pevný a neustupovat, ale zůstat v rámci mého Zákona.

Moji lidé jsou otřeseni, pošlapáni, a boudou ještě víc; proto musíte zůstat pevní, silní ve víře, pod ochranou mého Slova. Nebuďte skleslí, nikdo není větší než naše Nejsvětější Trojice. Vyzývám vás, abyste milovali mou Matku, v této chvíli jsem jí svěřil můj lid.

Každý z vás je světlo, které se dá vidět z obrovského vesmíru, a toto světlo je moje zastavení na zemi. Buďte pevné, mé děti, buďte pevné. Nebudete zklamány, trpíte a budete trpět, ale nebudete zklamány.

Je naléhavé, aby Mě můj lid poznal, aby nepadl do pokušení!

Dal jsem vám absolutní Pravdu, a jiný, mimo Mne, není Pravdou, ale zkratkou zla, aby mé děti ztratily věčný život.

Počkejte, trpělivě vyčkávejte se svatou trpělivostí, až to, co bylo oznámeno, se naplní. Až budou lidé slavit, radovat se, smát se, a už si na Mne nevzpomenou, sešlu mé anděly, aby vykonali, co jsem oznámil.

Můj lid nechce poslouchat mé Slovo, ale jen se nechává přitahovat senzacemi. Později budete hledat má slova, ale už je nenajdete, protože nebudou shromážděna, a také technologie nepotrvá věčně.

Člověk dosáhl ke hvězdám, ale neuvěřil ve Mne, překonal pohromy, ale nepřemohl sám sebe ve svém egu. Vytvořil očkovací látky, v prvé řadě pro potírání nemocí, ale nedokázal vytvořit vakcínu proti pýše. Člověk předstihl očekávání na poli technologie, ale nedokázal vytvořit VÍRU. Člověk vlastní honosná sídla a přepychová auta, ale nedokázal Mi dát VNITŘNÍ CHRÁM SVÉHO SRDCE, nedokázal Mě uvést do svého vnitřního já a nedovolil Mi tam bydlet. Člověk je schopen vytvářet hlasy pomocí technologie, ale žádný z těchto hlasů nebude moci pohnout jeho svědomí, jestli Já nebudu v něm sídlit .

Pozor, mé děti, moji lidé, je to chvíle pravdy a v této Pravdě, kterou jsem Já, budu vás nosit ve svém srdci a v srdci mé Matky, budete-li se chovat jako mé opravdové děti. Moji lidé nejsou cizí lidé, i když vás budou nazývat: bludaři, poustevníci, pokrytci.

Zlo je dobro pro ty, kteří Mě nemilují.

Moji lidé, ochraňujte se, buďte jednotní. Zůstaňte bdělí, lidstvo trpí v jednom místě za druhým, někdy kvůli přírodě, někdy kvůli ruce člověka, někdy kvůli ideologiím.

Ale moji lidé jsou zřítelnice mých očí a Já jsem se svými lidmi. Má Matka vás ochraňuje a až budete u konce svých sil, můj anděl pokoje bude vaším povzbuzením, které vám dovolí jít dál.

Nebojte se, naše Nejsvětější Srdce vás přivítají.

Žehnám každé z mých dětí, které vítají toto mé Slovo s láskou a úctou.

Miluji vás.

Váš JežíšPoznámka překladatele:
Zdroj: překlad ze španělštiny do francouzštiny.zpět