1048. Poselství Boha Otce ze dne 4. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


V TĚCHTO ČASECH


Mé děti, nebojte se, že přichází válka. Už nějaký čas jste věděly, že mé Slovo říká, že budou války a zvěsti o válkách v těchto dobách. To je jen začátek všeho, co se musí naplnit před tím, než všichni budete konečně doma se Mnou a všechno zlo na zemi bude zničeno.

Modlete se za své milované a nepovažujte čas, jenž vám s nimi zbývá, za získaný, neboť brzy mnoho z nich opustí zemi, protože bude mnoho smrti a ztrát v tomto čase.

Ty, které jdou těsně vedle Mne, budou ochraňovány v těchto časech, dokud pro ně nepřijde chvíle jít ke Mně domů. Ty, které jdou proti Mně, nebudou v bezpečí.

Bůh Otec


Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
zpět