1049. Sobota, 5. ledna 2020.


VZKAZ OD GLYNDY


Ve světle stupňujícího se napětí s Íránem.... Chci se s vámi všemi rozdělit o to, co mi Pán už před nějakým časem sdělil. Prezident Trump není jen jeho volbou pro [úřad] našeho prezidenta v tomto okamžiku, ale jeho záměrem. Bylo mi ukázáno, že je "Magnet soudu", jenž přitáhne Boží soud na Spojené státy. Věřím, že to, co se právě teď děje, je částí Boží vůle pro Ameriku a že vyzval vysoce postavené válečníky k pomoci v modlitbách.

Řekl nám, že ne vše bude dobré, ale je to stále jeho vůle.

Tolik lidí nechápe, proč je prezident Trump v tomto úřadu, kritizují každý jeho pohyb, dávají mu hanlivá jména, atd., ale pravdou je, že dělá přesně to, proč ho Pán na to místo postavil.

Že válka přichází, o tom nám Pán ve svých prorockých slovech řekl víc než jednou během minulých let a dostali jsme také sdělení o komunismu v Americe.

Možná, že vstoupíme, nebo taky ne, do války, před kterou nás varoval, ale ať už je to jakkoli, čtete-li slova, která nám o tom dal, uvědomíte si, že ti, kdo jdou těsně při Něm, se nemají čeho bát. Všichni půjdeme skrze nebezpečné časy a pravděpodobně i smutkem, protože právě teď volá tolik lidí domů. Ale já vám chci dodat odvahu, protože On, ve svém milosrdenství, nám řekl o těchto věcech předem a dal nám mnohé detaily, a navíc nám řekl jak se připravit.

Doufám, že si uděláte čas a přečtete si prorocká sdělení, jejichž adresy jsou níže, protože On nám v nich řekl skutečně mnoho, a v souhrnu všeho získáte silný pocit toho, co přichází.


1055: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/americas-demise.html
1053: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/i-have-warned.html
1054: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2015/07/oh-america.html
242: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/02/ready-for-war.html
1056: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/03/the-sounds-of-war.html
188: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/04/the-time-has-come.html
1057: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/04/america-will-fall.html
1058: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/07/enemies-rush-in.html
343: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2018/01/the-wind-of-change.html
346: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2018/01/the-price-of-war.html
680: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/01/overrun.html
709: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/02/i-will-draw-line.html
762: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/03/a-new-communist-america.html
783: https://wingsofprophecy.blogspot.com/2019/04/prepare-for-end.html

Ježíš vám žehná a udržuje vás v bezpečí. Zůstaňte blízko Něj – v určitém okamžiku nebudeme moci komunikovat jako dosud. Nebudeme-li už moci, pak vězte, že se budu ještě za vás a vaše rodiny modlit a že vás uvidím, až naše práce bude zde skončena a všichni se znovu setkáme na druhé straně.

Za Krále a Království,

Glynda

zpět