1060. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


BUĎTE NÁSTROJI POKOJE


Mé dítě,

žádám mé děti, aby zpytovaly své svědomí. Dovolte vašemu svědomí, aby vás vedlo a nechejte se jím řídit na cestě ke svatosti.

Mé děti, má láska je milosrdná a mé milosrdenství je láska. Neměly byste marnit své dny posuzováním druhých, ale milovat je se soucitem a s milosrdenstvím.

Ptám se vás, mé děti, kolikrát jste zapomněly na moji laskavost? Kolikrát jste ukázaly hrdost na svou práci, místo toho, abyste byly příkladem pokory? Kolikrát jste řekly druhým, co děláte, abyste v nich vyvolaly vděčnost?

Mé děti, odevzdejte se do mé vůle. Použijte vlohy, jež jsem vám dal, abyste zvětšily mé světlo a moji lásku ve vás, a tak na oplátku přinesete slávu a čest vašemu Nebeskému Otci.

Buďte nástroji pokoje a tak postupně bude docházet ke změně a k obrácení ke Mně. Modlete se za ty, kteří jsou kolem vás. Máte velkou zodpovědnost, abyste se modlily za mou církev. Modlete se za mé kněze, modlete se za živé i za mrtvé.

Moje děti, toto je křik nebes. Je to žádost nebes, abyste braly v úvahu poselství evangelia, abyste se mohly otevřít mému plánu jako dobrý lotr na kříži.

Obraťte se k mé Matce, protože je pro svět příkladem úplného odevzdání Božímu plánu.

Je příkladem lásky, upřímnosti, pokory, trpělivosti a spojení svého utrpení s utrpením svého Syna.

Sjednoťte se se Mnou. Trpte se Mnou, milujte se Mnou, projevujte milosrdenství se Mnou a ukazujte jemnost a laskavost. Moji lidé, řekl jsem vám, abyste Mě milovali víc. Obejměte Mě a utěšujte Mě ještě více a všechno dělejte tak, že zapomenete na sebe a Mě budete vidět ve všech věcech, protože Já jsem Ježíš a vše se stane podle mé vůle.

Ježíš
zpět