1066. Poselství Boha Otce ze dne 22. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PODÍVEJTE SE DŮKLADNĚ


Mé děti, dnes vás žádám, abyste se podívaly hluboko do svého srdce. Co tam najdete? Najdete tam chtivost k shromažďování bohatství? Najdete tam touhu po moci nebo po významném postavení? Cítíte se lepší, než jsou vaši bližní?

Řekl jsem vám o pozdní hodině, v níž žijete. Řekl jsem vám, abyste se připravily, neboť si beru k sobě mnoho lidí, dokonce i teď, u nichž nechci, aby viděli, co brzy přijde do světa kolem nich. Může vaše srdce podstoupit můj soud?

Jestli vás zavolám domů dnes, je vaše srdce připraveno postavit se přede Mne? Když se na ně podívám, najdu tam hřích? Vaše jméno může být brzy voláno, abyste předstoupily přede Mne. Jste připraveny?

Podívejte se důkladně na své srdce, protože Já se dívám.

Bůh Otec


Ge 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.

Ž 7, 9: Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!
[v našich Biblích je to verš 10].

Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
zpět