1070. Naše Paní přivedla dne 22. června 2011 k Agnes Marie Otce Pela.

Nástroj: Agnes Marie (Francie).


NIKDO SE NEMŮŽE VYSMÍVAT BOHU


Dcero, přijmeš nyní návštěvu?
Ano, Matko, protože vy jí to dovolíte.
Tak poslouchej bez bázně toho, kdo přišel, aby s tebou mluvil, dcero. Dcero, slyš.


Dobrý večer, Agnes Marie, jsem Otec Pel a zajímám se o osud Francie. Chci dnes říct, že má proroctví nejsou úplná. Neřekl jsem všechno, co mi bylo dovoleno prorokovat. "Není těch katastrof už tak dost?" – zeptají se mě. Jsou úměrné morálním přečinům Francie, takže jejich počet může být jen zvýšen v té míře, jak se zvětšilo zlo v poslední polovině století, a tak očekávejte to nejhorší. Jak jinak zbavit Francii jejích navyklých špatných zvyků?

Ale tresty, které přicházejí, se týkají celé Evropy. Přidám tedy toto proroctví:

Přijde čas, a je blízko, kdy všechny vody moří severu se pokusí odejít na jih v náhlém a zuřivém náporu. Rybáři nenajdou žádné útočiště. Budou smeteni rozbouřenými vlnami. Jisté země budou kompletně zatopeny, jiné budou jako umyty, budou nevhodné ke kultivaci kvůli soli, chaluhám a mrtvolám ryb a mořských zvířat, které uvázly na zemi ve velmi velkém množství.

Pobřeží severní Evropy bude úplně změněno, včetně pobřeží Francie. Francie uvidí, jak se tresty na ni hrnou ze severu a jihu, ze západu a východu, protože má největší vinu za zavlečení jiných národů do hříchu a nepravostí. Nikdo se nemůže vysmívat Bohu, aniž by zločin nekřičel o pomstu k nebi!

Drahé dítě, děkuji, že jsi mě vyslyšelo.

Děkuji, otče, za vaše varování a za vaši návštěvu.

Poděkujte nebi a našemu Otci za milost, že dovolí zveřejnit svou výstrahu svému lidu ztuhlého krku! Ano, zveřejni jeho dobrodiní, jež je ovocem jeho trpělivosti. Drahá dcero, loučím se s tebou. Odcházím za mými starostmi.

Konec části, týkající se katastrof.
Poznámka překladatele:
Poprvé publikováno v Sourire de Marie č. 391 v prosinci 2011, Editions Parvis.
zpět