1071. Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

LIDSTVO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA VELKÉ ZMĚNY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nesu vás ve svém mateřském srdci.

Každé z vás je pro mě jedinečné jako část mystického Těla, a já vás nechci ztratit ve zmatku, jemuž čelí a bude čelit církev mého Syna.

Každé z vás, jako člen mystického Těla, musí žít hluboce ve víře. Každé z vás musí zejména posílit svou víru a žít ve stálé jednotě s mým Synem.

Jste lidé mého Syna, přesto musíte zůstat v zástupu na cestě [Ex 13, 21], plníce vůli mého Syna a vědomí si toho, že se nemůžete ukrýt před zraky mého Syna [Jr 23, 24].

Toto je čas utrpení pro lid mého Syna. Víra bude podrobena zkoušce, a proto si musíte být vědomi, že nemůžete být vlažní [Zj 3, 15-16], že nemůžete svými ústy prohlašovat, že milujete mého Syna a svou myslí činit něco jiného, nemůžete pozvednout jednu ruku ke chvále mého Syna a druhou dělat něco jiného, proto Jej musíte chválit oběma rukama, musíte milovat mého Syna celým svým srdcem, schopnostmi a smysly, a ne polovičatě.

Lidé mého Syna budou většinou zkoušeni, aby se v každém odhalilo, co je hluboko v jejich duchu, v jejich myšlenkách, jejich srdcích, aby každý odpověděl v pravdě, ve vlažnosti, nebo v odmítnutí.

Blíží se těžké chvíle. Lidé věrní mému Synu budou pronásledováni těmi, kdo nemilují mého Syna a těmi, kdo tvoří část lidu mého Syna, která přijala proud modernismů a zapomněli na "tradici a zdravé učení". Tváří v tvář zmatku, budou jedni pronásledovat druhé.

Varuji vás předem, mé děti:
"Nestavte základy ve vzduchu."
Máte učení církve a musíte se ho držet.

Mé milované děti, je důležité, abyste si udržely správnou duchovní přípravu, a jen tak vydržíte ve víře vše, co čeká lidstvo.

Musíte zachovat pokoj nejen ve vás, ale i ve vašich domovech a kdekoli přebýváte. Bez pokoje jste otevřenou schránkou pro léčky Satana.

Pochopte, že si musíte být vědomi času, ve kterém žijete, svých skutků a jednání, nic není skryto před zraky Boha [Žid 4, 13].

Mé děti, vy dobře víte, že ti, kdo jsou nad vládami světa, udržují v tajnosti svá přání, a vy byste neměly žít, jakoby se nic nedělo. Zachovávejte zdravou výživu, aby vaše těla nebyla snadnou kořistí nemocí, které jsem vám již oznámila ve jménu Otcova Domu (*).

Velké pohromy, epidemie, vyvolané neznámými virusy, postupují na lidstvo. Použijte olej dobrého Samaritána (*) jako ochranu v případě, kdy velmi nakažlivé choroby se nacházejí tam, kde žijete: množství na špičce špendlíku, rozetřené na ušních lalůčcích bude stačit. Pokud se nákaza prudce zvýší, potřete jím obě strany krku a zápěstí obou rukou.

Mé děti, podřízení vlád novému světovému řádu vás nebere v úvahu, naopak, staví se proti lidstvu.

Země se stále silně třese: buďte připraveny na to, co je třeba. Žádná země se nemůže cítit, že ji nezasáhne utrpení. To vede k aktivaci vulkánů a mé děti budou trpět ještě víc. Lidstvo se musí připravit na velké změny. Když jedna země bude trpět a druhá současně také, nebudou si moci vzájemně pomoci, pokud budou obě postiženy.

Zachraňte si duši, děti mého Neposkvrněného Srdce, zachraňte si duši.

Připravte se, že zůstanete v útočišti našich Nejsvětějších Srdcí. Každý musí učinit ze svého domova úkryt lásky, do něhož zlo nemůže proniknout.

Některé z mých dětí se připravily na to, že vytvoří útočiště k podpoře svých bratrů a sester. Nedělejte si starosti, nebuďte plné úzkosti, zda můj Syn vás tam zavede, nebo vás ponechá ve vašich domovech, kde vás bude hlídat.

Každý se musí snažit, aby byl skutečným chrámem Ducha Svatého, být poslem Boží Lásky, božského pokoje: Zbytek vám bude dán navíc.

Otcův Dům vás vyzývá, abyste pokračovali v obrácení:

Nemějte strach, mé děti, přikrývám vás mým pláštěm!

Žehnám vás.

Matka Maria(*) Speciál: O budoucích nemocech a jejich léčení.


Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
zpět