1082. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE SILNÉ


Mé děti, žijete v čase a v době, která ve světě není podobná žádné jiné. Velké změny přicházejí do vašeho světa a mnoho vás bude rychle vzato z vašich životů a připojíte se ke Mně tady v nebi. Před tím, než se to stane, bude jen málo varování, nebo vůbec žádná.

Od tohoto dne, udržujte vaše domovy v pořádku a kdykoli buďte připraveny ke svému odjezdu. Můj lid podlehne v tomto čase velkému pronásledování. Musíte být připraveny. Buďte silné ve své víře ve Mne. Otázky dávejte Mně. Své pochybnosti předkládejte Mně. Nechejte Mi dát vám odpovědi, které potřebujete.

Váš čas na zemi je již téměř u konce, zůstaňte silné trochu déle. Modlete se, abyste byly hodny uniknout (skutečně zlým) věcem, které mají přijít. Každý den se modlete za své milované, které jste ztratily. Modlete se, abych je nyní zachránil a zmírnil jejich utrpení.

Buďte silné ve Mně, mé děti. Buďte silné ve své důvěře ve Mne.

Bůh Otec


Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Neh 8, 10: Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Iz 40, 29: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět