1095. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2020.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MNOZÍ V TĚCHTO MINUTÁCH UMÍRAJÍ


Pán Ježíš: Otevři Písmo svaté!

Písmo se otevřelo na stránce s Mt 18, 19:
Dále vám říkám: Shodnou-li se na zemi dva z vás na kterékoli věci a budou o ni prosit, dostanou to od mého nebeského Otce.

Pán Ježíš pokračoval: Velice se modlete, aby vaši vlast nezasáhl virus! Když se budete dost modlit, nezasáhne ji.

Mnozí v těchto minutách umírají. Modlete se za ně, aby dostali milost dobré smrti!

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 25, 45-46
45: On jim odpoví: "Skutečně, říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali."
46: A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět