1096. Poselství Boha Otce ze dne 27. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


EPIDEMIE


Mé děti, epidemie, kterou nyní vidíte, není jediná, která má přijít. Některé přijdou v rychlém sledu a musíte být vždy připraveny na cokoli, co se může stát, abyste nebyly zaskočeny. (Viděla jsem přinejmenším jednu epidemii, která bude okamžitě následována další, odlišnou, ale nedostala jsem žádné podrobnosti).

Váš čas na zemi je jen o maličko delší. Buďte moudré, neboť jdete mezi spoustou zla ve světě, a to bude stále růst, až do konce.

Bůh Otec


Př 7, 6-8
6: Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu
7: a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum.
8: Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu

Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Ž 91, 5-7
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
zpět