1102. Poselství Ježíše ze dne 9. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE A VĚŘTE


Mé děti, některé z vás Mě považují za něco [příliš] velkého, dokonce i v těchto časech, které se krátí každým dnem. Přeji si, abyste lpěly na vyznání vaší víry, abych vám mohl udělit touhy vašeho srdce, zatímco budete konat také mou vůli.

Přeji si, abyste šly v mých úmyslech pro vás a statečně prohlásily, že Já jsem váš Bůh. Zanedlouho budete moci veřejně o Mně svědčit jen pod hrozbou smrti. Hlásejte mé jméno, dokud to můžete činit svobodně, neboť je jich tolik, kteří Mě ještě neznají, a Já je toužím zachránit.

V nebi je velké vzrušení, protože vaše sídla jsou připravená. Brzy vás shromáždím u Mne samotného, protože svět už to déle nestrpí.

Ježíš


Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Zj 6, 9-11
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
11: Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.

Jan 14, 3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


zpět