1107. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2012.

Nástroj: Jennifer (USA).


PŘIJDE VÁLKA A HLAD SE ROZŠÍŘÍ


Mé dítě, proč mé děti čekají na další znamení? Cožpak jejich oči nevidí, že Země křičí o spravedlnost, protože mé děti nemají slitování kvůli svým srdcím plných pýchy? Povstaňte, mé děti, neboť věčnost volá a vy neznáte den ani hodinu mého návratu. Je čas být bdělý, protože Země se mění a mnoho duší padá do rokle věčných temnot.

Mé rány krvácejí a má Matka stále prosí, aby se svět obrátil k milosrdenství jejího Syna, neboť Já jsem Ježíš. Pojďte, moje děti a odstupte od radovánek světa, které vás jenom rozptylují a odvádějí vaši duši daleko ode Mne.

Válka přijde brzy a hlad se všude rozšíří. Až vaše komunikace selžou, dostaví se nedostatek potravin, neboť hodina je zde. Jste hloupé ovce, vedené někým, kdo se vás snaží jen oklamat, neboť je princem klamu.

Jděte vpřed a kajte se, neboť jestli svět se bude stále odvracet od mého milosrdenství, přijde velká spravedlnost. Spravedlnost, jakou svět neviděl, neboť Já jsem Ježíš a moje milosrdenství a spravedlnost zvítězí.

Ježíš
zpět