1111. Poselství Boha Otce ze dne 17. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS JAKO ŽÁDNÝ JINÝ


Mé děti, řekl jsem vám, že žijete v čase jako v žádném před ním a v pravdě vidíte, že tomu tak je. Chci, abyste se nebály, ale přinesly své starosti ke Mně. Chci, abyste se naučily odpočívat ve Mně a daly vše, co se děje, do mých velmi zdatných rukou, neboť Já jsem schopen vás ochránit a pomoci vám ve vašich potřebách.

Svěřte Mi také vaše blízké, ale pozvedněte je ke Mně jen ve svých modlitbách.

Nemějte strach, jen věřte, že nad vámi bdím a že jsem velmi dobře schopen vás opatrovat ve všem, co děláte, ať jste kdekoli.

Bůh Otec


Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Ž 121, 2-4
2: Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3: Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4: Ano, nedřímá a nespí ten, jenž chrání Izraele.

Lk 12, 28-31
28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!
29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

zpět