1117. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


NESPOUŠTĚJTE MĚ Z OČÍ


Mé dítě, příroda odpovídá přírodě. Vztáhnu svou ruku, abych uklidnil moře, utišil vítr a přivolal letní deště. Říkám vám to, mé děti, příroda odpovídá přírodě, neboť i zvířata se řídí mými příkazy. Každá matka ví, kdy má ochránit své dítě a dbá na to, aby udržela své děti mimo nebezpečí, a tak i zvířata dbají na dunění přírody a odpovídají tak, že se připravují odejít do svých skrýší.

Ptám se vás znovu, mé děti, posloucháte Mě? Míří vaše oči na vašeho Mistra? Hledáte mou ruku a věříte ve Mne? Pojďte ke Mně a nedovolte svým očím, aby se ode Mne vzdálily, neboť Já jsem Ježíš. Žijte poselství Písma a učte se jako malé děti.

Všímejte si života svatých. Když Mě Petr spustil z očí, začal se topit, protože ztratil vědomí daru, který jsem mu tehdy dal. Neptejte se, jen věřte a dovolte Mi, abych se dotýkal srdcí a duší vaším prostřednictvím, vaším svědectvím a příkladem.

Řeknu vám toto: Nebeská klenba se zbarví do červena, stromy budou bez svých listů v době, kdy mají dávat plody a komunikace se zastaví, protože poruchy v podzemí se budou šířit na povrch.

Nespouštějte Mě z očí, neboť svět je voda, do které spadnete a která vás pohltí jako povodeň, a právě tehdy musíte věřit.

Děti, neustále říkejte slova "Ježíši, věřím v Tebe!", neboť vyslovením těchto slov jste vložily svou ruku do mé a právě vámi mohu zesílit mé Světlo světu v době, kdy se bude zdát, jakoby temnota vítězila.

Nyní jděte kupředu, mé děti, a najděte pokoj ve vašich srdcích, protože Já jsem Král milosrdenství a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš
zpět