1129. Poselství Boha Otce ze dne 7. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ BUDU VÁŠ DODAVATEL


Mé děti, vstupujete do doby velkého nedostatku ve světě kolem vás. Radujte se!
Vy nejste ze světa!

Já jsem váš dodavatel a ve Mně není nouze. Ve Mně je hojnost všeho, co kdy můžete potřebovat. Ti, kteří jdou těsně se Mnou, nebudou mít nedostatek. Žádejte, co potřebujete a dostanete to.

Já budu váš dodavatel, jestli v to věříte.

Bůh Otec


Jan 15, 19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Mk 9, 23-24
23: Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."
24: Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedůvěře."

zpět