137. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UČÍM VÁS


Otvírám vám dveře, abyste Mě lépe poznali, šli těsněji se Mnou a nechali Mě vejít do více oblastí vašeho života. Učím vás skrze to, co je kolem vás a přeji si, abyste to podrobně studovali, abych mohl říci do vašeho ducha, co chci, abyste se naučili.

Hledejte Mě, dokud jsem k nalezení, neboť znát Mě je klíč ke všemu, co potřebujete.

Ježíš


Jan 10, 4: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.

Jan 10: 9-11
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti.
11: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

zpět