1148. Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JE POZDĚ


Mnoho z mých dětí chápe pokročilost této hodiny, ale ještě víc jich podřimuje.

Mnohé nevědí o pozdní době a konec k nim může přijít, aniž by si to uvědomily. Probuďte se, děti, a dejte se do práce!

Pracujte, dokud je den, neboť se rychle blíží noc. Zítřek nemáte zaručen. Nemeškejte. Neodkládejte na později, co musí být uděláno dnes.

Ježíš


Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
zpět