1153. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEJMENŠÍ Z TĚCH, KTERÉ POTKÁTE


Pro mé děti nastal čas, aby rostly v mé lásce. Chci, abyste se naučily milovat druhé, jako Já jsem miloval vás.

Naučte se dívat se na ně mýma očima a mým srdcem. V mém pohledu je každé z nich vzácné, jako jste vy. Každé má velký potenciál v mém království, jako máte vy. Každé je duší, kterou chci zachránit, jako jsem zachránil vás.

Rozprostřete svou lásku dokonce na nejmenší z těch, které potkáte, a Já je zasáhnu skrze vás. Vše, co pro ně uděláte, jste udělali pro Mne.

Ježíš


Mt 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?"
40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."
zpět