1155. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2012.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


VŠE, CO ŘEKNETE, MÁ NÁSLEDKY V ČASE A VE VĚČNOSTI


Jak 3, 6: I jazyk je jako oheň, dovede způsobit kdejakou špatnost. Právě jazyk mezi našimi údy může poskvrnit celého člověka, zapaluje náš život, protože sám je zapalován peklem.


Mé děti,

ať je vaše řeč vybrána s velkou pečlivostí – musí být světlem ve světě. Vězte a věřte, že vše, co řeknete, má následky v čase a ve věčnosti. A tak vybírejte vaše slova s moudrostí a opatrností a raději zůstaňte mlčet, než abyste plnili vzduch nicotným klábosením, nebo hůř, klevetami, nebo ostrou řečí. Nechť je vaše řeč dokonalým obrazem vašeho mírumilovného srdce, srdce pevně ukotveného v lásce k Bohu a v úplné důvěře v jeho dobrotu. Mlčení je často ctnostnější cestou. Kroťte váš jazyk a budete pracovat pro mír ve světě.

Ježíš


Ježíši a Maria, odpusťte mi, kdykoliv jsem mluvila nevhodně, nebo příliš mnoho.
V Boží vůli vás prosím, abyste uzdravili svět, kdykoliv jsem povolila uzdu mému jazyku. Jestli jsem někoho zranila, prosím vás, uzdravte ho v těle, mysli a duchu, pro vaši slávu a kvůli jejich duším. Pane, ve svém milosrdenství, nedovol mému hříchu, aby narušil cyklus přírody. Ježíši, důvěřuji Tobě!
Amen.

zpět