1158. Poselství Boha Otce ze dne 5. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PORODNÍ BOLESTI


Mé děti, musíte se snažit, abyste pochopily, že co jednou bylo, už nikdy znovu nebude.

Čas, který na Zemi zbývá, běží rychle ke konci všech věcí. Přijdete domů dřív, než věříte a Já si přeji, abyste se připravily.

Připravte své srdce – nelpěte na věcech vašeho světa, ale usilujte o to, co je nahoře. Radujte se ze své spásy, jak jste to kdysi dělaly, neboť nyní je spása blíž než kdy dříve.

Země se brzy stane strašným místem, kde bude vládnout zlo. Mými dětmi bude opovrhováno a budou zabíjeny. I když jste ve své minulosti poznaly šťastné a bezstarostné dny, nyní jsou za vámi.

Porodní bolesti se zvětšují, jako u ženy pracující k porodu. Velmi brzy se můj Syn vrátí, aby vás přivedl, a vy musíte být připraveny.

Bůh Otec


1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Kol 3, 2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

1Thes 5, 3: Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

Mt 24, 7-9
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
zpět