[ 1169

1169. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVTE SE


Mé děti, Já vím, že cítíte zármutek kvůli tomu, co přichází do vašeho světa. Nechci, abyste dovolily svému smutku, aby odvedl vaši pozornost od ukončení práce, ke které jsem vás povolal.

Nezahoďte, jako Ezau, vaše právo prvorozeného pro mísu jídla, až ten čas přijde.

Připravte se a účastněte se závodu, který byl přichystán pro vás, protože váš čas na zemi téměř vypršel. Já se brzy vrátím, abych vás vzal a přivedl domů.

Ježíš


Ge 25, 29-34
29: Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený
30: a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).
31: Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"
32: Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.
34: Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.

1Petr 13-14
13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
14: Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;

zpět