1170. Poselství Boha Otce ze dne 19. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


O SVÉ VLASTNÍ SE POSTARÁM


Uslyšíte zvuky a uvidíte děsivé věci, které u vás vyvolají velký strach, pokud jim to dovolíte. Vložte svou důvěru do Mne, do mé lásky k vám, do mé schopnosti vás ochránit a zajistit vás, a bude to vypadat méně strašně.

Nadcházející časy přinesou některým velký nedostatek, ale pro vás není třeba, aby tomu tak bylo, neboť vy nejste ze světa kolem vás. Jste moji. A o své vlastní se postarám.

Bůh Otec


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Num 23,19: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

zpět