1173. Poselství Boha Otce ze dne 21. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NAŠE ODPOVĚĎ


Minulý týden jsem si četla v Slovu, v 1. Knize Samuelově, o Davidu a Goliáši, když mi Pán ukázal, že to, jak David odpověděl Goliáši, bylo přesně, jak si přeje, abychom odpověděli v přicházející válce. Že odpověď, kterou dal David, je stejná, jakou On chce, abychom dali my:


1Sam 17, 45-47
45: Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.

46: Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.

47: A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou."


Paní Glynda Linkous se ještě jednou vrací k tomuto poselství dne 25. května 2020 a dodává:

Věřím, že mi Pán ukázal, že chce, abychom se v klidu připravili jak zůstat velmi odvážní a nebojácní v tomto čase.

Davidova připravenost k boji, jeho zbožnost a víra byly přesně to, co z něj udělalo takového statečného válečníka.Poznámka překladatele:
Myslím, že čas ukáže, zda pocit paní G.L. se nevztahuje spíše na obyvatele Izraele. Minulý týden označil nevyšší íránský ajatoláh stát Izrael za rakovinný nádor na Středním východě a přiznal, že Írán dodává Palestincům zbraně.
zpět