[ 1174

1174. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA)

.

OHLÉDNUTÍ


Mé děti, chci, abyste se podívaly zpátky na celý svůj život, který jste žily – skutečně se ohlédly zpět. Žily jste svůj život podle mého svatého Slova? Byly jste laskavé? Milovaly jste rozumně? Darovaly jste se velkodušně ostatním?

Přeji si, abyste se nyní usilovně snažily, zatímco ještě můžete, splnit vše, o co jsem vás žádal.

Ježíš


Jak 1, 26-27
26: Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
27: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

zpět