1177. Poselství Boha Otce ze dne 26. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZKAŽENOST NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH


Mé děti, viděly jste během této generální zkoušky jak vše, co každý den považujete za zaručené, může vám být velmi rychle vzato. Vše se může změnit v okamžiku a v této době uvidíte, že se to časem stane.

Zlé síly a zkaženost na nejvyšších místech připravily plány jak vyhladit můj lid – všechny, kdo věří v mé jméno. Brzy se o jejich plánu dozvíte. I když se ke Mně budete modlit, abych to zastavil, nemohu to udělat, protože to bylo předpověděno v mém svatém Slovu, které se musí naplnit, abych se mohl vrátit a přivést vás ke Mně domů.

Vy víte, co musíte udělat. Nečekejte, až ten čas, abyste to udělaly, uplyne. Vše se změní v jednom dnu (*).

Bůh Otec

Poznámka: Pochopila jsem, že "to, co musíte udělat", je u různých lidí jiné, a že On vede své lidi prostřednictvím jejich ducha.


Ef 6, 10-12
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.(*) Prosím nezapomínejte, že poselství diktovaná paní Glyndě Linkous platí bezprostředně pro USA – poznámka překladatele.
zpět