1178. Poselství Ježíše zde dne 27. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PODLE VAŠÍ VÍRY


Šla jsem vyvenčit své psy – Pán ke mně často mluví během těchto procházek, protože má mysl je velmi tichá, obvykle se modlím a jsem klidná, takže je snazší Jej slyšet. A tak jsem se procházela a ptala se Jej, jaký byl [můj] pořad v rádiu tento týden, protože ten, o kterém jsem si myslela, že udělám, nedopadl dobře. Neměla jsem dostatek odhalení o tom, co jsem chtěla vyučovat (O Značce). A On začal ke mně mluvit o náhradě:

Moje děti, nezapomněl jsem na věci, které vám vzal nepřítel. Cožpak mocný Král by jen stál a díval se, jak jsou jeho děti okrádány? Nikoli, Já mám plán, jak oplatit každému hříšníku, který se nekaje a nahradit vám víc, než co jste měly dřív.

Proste Mě nyní o věci, které chcete, a věřte Mi, že to udělám. Bude vám dáno podle vaší víry.


Jo 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.
zpět